Garanti Koşulları

* Ürünlerimizin garanti süresi 2 (iki) yıldır. Bu süre, ürün evinize teslim edildikten itibaren başlar.
* Ürünün garanti kapsamına girmesi için kurulumunun yetkili personel tarafından yapılmış olması gerekmektedir.
* Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 30 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
* Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirat yapılır.

LUPO KİDS BLOG